X Close


เบเกอรี่สดใหม่ Puff & Pie (พัฟแอนด์พาย) รับจัด กล่องอาหารว่าง (Snack Box) ในราคาพิเศษสำหรับโอกาสต่างๆ เช่น จัดอบรม, จัดสัมมนา, การประชุมงานเลี้ยงและกิจกรรมต่างๆ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ Tel: 022358684 - 5 fax: 022358680

Puff & Pie Snack Box on Facebook
   
 

Puff & Pie | Puff and Pie | Puff Pie | Delivery | การบินไทย | Bakery Set | Snack Box

Puff & Pie Promotion: โปรโมชั่น ก.ค.2557 สั่ง 100 กล่อง ส่งฟรี (ในเขตกรุงเทพชั้นใน)

Puff & Pie Promotion

Special of The Month - เมนูพิเศษประจำเดือน

Puff & Pie Sprcial of The Month
เมนูพิเศษประจำเดือนจาก Puff & Pie ครัวการบินไทย ฝ่ายครัวของเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เบเกอรี่เมนูใหม่ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองความอร่อยใหม่ๆ อยู่เสมอ
เมนูพิเศษจาก Puff & Pie สำหรับเดือนนี้ คือ Raisin Brioche with Apple Spicy ด่วน!!! สั่งได้ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
ราคา 37 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 40 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B )
ราคา 55 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C )
ราคา 55 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 60 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
Puff&Pie Bakery การบินไทย
 

 

 
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.

puff & pie | puff&pie | puff and pie | snack box | puff pie | puffpie | การบินไทย | ครัวการบินไทย | วัด | กาโตว์เฮาส์

Powered by: Search Engine Optimization